Opstellingen in de coaching

Er zijn  verschillende manieren waarop er met opstellingen gewerkt kan worden. In individule coaching wordt gewerkt met tafelopstellingen. Een paar maal  per jaar organiseert de praktijk ook een bijeenkomst (Familie)opstellingen waarbij er met representanten gewerkt kan worden.

 

Opstellingen in het kort

In een opstelling zijn er verschillende personen actief. Er is een cliënt met een vraag, een groep mensen die de rol van representant op zich neemt en iemand die de opstelling begeleidt, de opsteller.

De cliënt maakt onder begeleiding van de opsteller een opstelling van een onderdeel van zijn leven waarmee hij worstelt of waar hij meer duidelijkheid in wil. Dit kunnen uiteenlopende kwesties zijn, bijvoorbeeld in de sfeer van familie, relatie of werk. Hij kiest representanten voor zichzelf en verder voor alle belangrijke mensen of andere elementen die een rol spelen bij de kwestie die hij ingebracht heeft. Vervolgens plaatst hij deze mensen volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte. 

Zodra zij in de opstelling staan, komen deze representanten wonderlijk genoeg in contact met het systemisch bewustzijn van het familie- of organisatiesysteem waar de vraag betrekking op heeft. Hierdoor hebben ze toegang tot de gevoelens en waarnemingen van dát wat ze representeren. Juist met de informatie die daardoor beschikbaar komt, ontstaat er een nieuw beeld rondom de kwestie. Dit beeld geeft de cliënt een nieuw inzicht in de situatie. Dit is het begin van verandering.

 

Tafelopstellingen

In een individueel contact kan ook een vraag ontstaan die zich leent voor een opstelling. In dat geval kan er gebruik worden gemaakt van een tafelopstelling. Hierbij wordt, bij gebrek aan representanten, gebruik gemaakt van voorwerpen zoals houten poppetjes. Deze methodiek geeft op snelle manier inzicht in een situatie en maakt duidelijk in welke richting de oplossing voor een probleem gezocht moet worden.

 

Terug naar Profiel